I disse dager jobbes det fra mange hold for å skape en tilnærming til hvordan fremtidens inntekter fra bilkjøp og bilbruk skal håndteres.

To partier på Stortinget, KrF og AP, har levert forslag i Stortinget til utredninger om etablering av et system som baserer seg på avgiftslegging av bilbruk, ut fra hva du kjører, hvor du kjører og når du kjører. De er ikke alene om å sette fokus på dette området.

Også flere av organisasjonene som representerer bilbrukere, bilselgere, drivstoffselgere, bilimportører og nyttetransportører engasjerer seg nå for å bidra med fakta og realitetsorientering av denne relativt kompliserte debatten.

highway-2909336_1920

For hva skal et system om veiprising egentlig inneholde?

Skal det inkludere drivstoffavgiftene, de lokale bomstasjonene og engangsavgiften ved kjøp av biler? Eller skal den bare erstatte de nasjonale bomstasjonene og trafikkforsikringsavgiften?

Spørsmålene rundt dette er mange – og svarene er ikke klare – derfor er det viktig at dette utredes grundig med god involvering av alle relevante aktører slik at en langsiktig bærekraftig løsning kan etableres. Hvis da et slikt system skal lages.

NBF er i hvert fall klare til å bistå. Både med fakta og meninger.