Det rapporteres om høytrykk i bruktbilmarkedet, der alle verktøy tas i bruk fra mange aktører for å hente ut kort- eller langsiktig fortjeneste.

Men hva skjer med fokuset på kundetilfredshet, trygghet for kunden og egen merkevarebygging når alt går på høygir, med det som kan oppleves som en kamp om både kunder, attraktive bruktbiler og gode bruktbilpriser?

Dessverre leser vi oppslag både i dagspresse og bransjepresse der kunder har blitt lurt, der useriøse aktører har et like godt marked som de velrennomerte og seriøse. Noen MÅ selge bilen sin, og velger dessverre i en del tilfeller feil aktør til å hjelpe seg med salget av bil, hvor manglende oppgjør og null penger på konto kan bli resultatet for en ulykkelig bileier.

I de nevnte presseoppslagene er det nesten uten unntak en gjenganger at det er gjort uklare avtaler, bilnøkler og salgsmeldinger skifter hender lenge før pengene står på konto, og de som spekulerer i å lure noen finner et lett bytte som er uerfaren med både kjøp og salg av bil, med store pengesummer i spill.

Begreper som kommisjonssalg, formidlingssalg, reklamasjonsrettigheter og -plikter med tilhørende salgsdokumenter og pengetransaksjoner er ukjent terreng for mange.

Og da kommer de store spørsmålene opp; er den seriøse og etablerte delen av bransjen gode nok og klare for å ta sin del av dette markedet? Har vi prosessene og verktøyene klare for både å kjøpe og selge brukte biler for kunder som ønsker denne typen bistand?

Eller er det noen muligheter som glipper her, og lar vi alt for mange av de gode kundene våre forsvinne til gråmarkedet så fort de trenger andre tjenester enn det tradisjonelle innbyttet mot ny eller brukt bil, med påfølgende tap av både kundeforhold og fortjeneste?

Vi vet at mange i den etablerte og seriøse delen av bransjen ser disse mulighetene og bruker de verktøyene man har i verktøykassen, både til å behandle kundene på en trygg og kundevennlig måte og samtidig tjene penger i et godt bruktbilmarked.

Men medieoppslagene tyder på at bilbransjen fortsatt en jobb å gjøre for å se mulighetene, tenke nytt og gripe mulighetene for livslange, gode kundeforhold.

Hvis du mangler noen verktøy i verktøykassen eller trenger inspirasjon og faglig påfyll, blir det rikelig anledning under Bilbransjens dager 14. og 15. november i The Qube på Gardermoen.