Vi er helt sikker på at mangelen på trafikksikkerhetsambisjoner i reguleringene av verksteder og EU-kontroll vil gi flere hardt skadde og drepte i trafikken. Fagetaten med en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken, Statens vegvesen, er handlingslammet og det gjør veiene våre farlige. I tillegg tilrettelegger handlingslammelsen for arbeidskriminalitet. At det er bransjen selv som skriker etter strengere reguleringer og den offentlige instansen som sier nei er svært spesielt.

Administrerende direktør i NBF, Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/ NTBscanpix

I forbindelse med revisjon av verkstedforskriften har NBF forgjeves forsøkt å få Statens vegvesen til å forstå hvor avgjørende det er at arbeid som er definert som godkjenningspliktig, kun får utføres av godkjent verksted. Trafikksikkerheten må komme først.

I kontaktmøte med vegdirektøren og påfølgende kommunikasjon, har NBF nå fått bekreftet at Statens vegvesen vil videreføre muligheten til at alle kan utføre alt arbeid på egen bil, bare man selv mener man er «kompetent». Oppsiktsvekkende, en ting er om «å reparere på egen bil» ble vernet om politisk, men at en faginstans med ansvar for trafikksikkerheten vitner om handlingslammelse.

Statens vegvesen vil dermed fortsette å sette trafikksikkerheten i fare og i praksis oppmuntre til svart og uautorisert arbeid. NBF stiller spørsmål til hvordan dette kan være holdningen til en offentlig faginstans? Sammenlignet med eksempel elektrikerfaget, der man ikke kan skifte en kontakt på en lampeledning, er dette svært spesielt.  NBF mener at det er ok å skifte lyspære på bilen, ikke misforstå oss, men ikke bremsene eller anti skrens systemet!  Alt «godkjenningspliktig arbeid» innenfor elektrikerfaget må godkjennes av installatør med fagbrev og minst tre års erfaring. Slik skulle det selvfølgelig også vært innenfor bilfaget. Tross alt det er flere trafikkulykker enn det er alvorlige branner.

Den teknologiske kompleksiteten på moderne biler gjør faktisk dette behovet enda mye større ved reparasjon av biler. Hvem som helst skal ikke kunne «tukle» med bilen bare man selv mener man er «kompetent». Det kan utsette både en selv og andre trafikanter for fare.

Statens vegvesen legger opp til at mangler etter PKK-kontroller i praksis kan utbedres av «hvem som helst». Det stilles ingen krav til dokumentasjon for utført arbeid, mens verkstedene som kontrollorganer er forpliktet til å ta etterkontrollene på disse bilene. Uten å vite hva som er gjort og hvem som har utført arbeidet.

For å bekjempe svart, uautorisert og ulovlig arbeid, så burde vi som bransje og bileierne i det minste kunne forvente at Statens vegvesen som faginstans hadde de samme intensjonene. Det har de åpenbart ikke. Denne ansvarsfraskrivelsen kan derfor best beskrives som at handlingslammelse, og truer både trafikksikkerheten og det organiserte, seriøse arbeidslivet.

26 Replies to “Vi frykter Vegvesenets handlingslammelse”

 1. Helt utrolig at Statens vegvesen beslutter dette og det viser en alvorlig ansvars fraskrivelse. Hva gjør NBF videre i denne saken ? Politisk og bruk av pressen er nødvendig !

  1. Hvilket statistisk holdbart underlag har NBF for påstanden om at reparasjoner på egne kjøretøyer fører til flere ulykker – eller omvendt; at en innskrenking av dagens rett til å reparere sitt eget kjøretøy vil føre til mindre skadde og døde i trafikken?

   Og nei, det er ikke «noe alle skjønner må være slik». Langt i fra.

  2. Tragisk å fremme dette. Viser lite innsikt i hva folk faktisk kan og tyder veldig på at dette utelukkende er for å tjene penger.

   Jeg kommer aldri til å slutte å skru på min egen bil. 🙂

  3. Helt uenig; har hatt bilene mine på verksted hele to ganger siden jeg kjøpte min første i 1986. Begge ganger med verkstedstabber som resultat.

   Har hatt mange biler, skrur selv, og overlater ikke bilene til såkalte godkjente verksteder mer!

   Feilved bil, er vel knapt å finne på statistikkene over ulykkesårsaker, men dersom folk ikke kan forestå vedlikeholdet selv, vil mange av rent økonomiske årsaker bare kjøre bilene uten vedlikehold til det evt. en dag tilfeldigvis skulle dumpe opp i en kontroll…

   Da vil feil ved bilene krabbe oppover på staistikken!

  4. Hva slags «ansvarsfraskrivelse»? Hvor mange ulykker forårsakes av at folk skrur på bilene hjemme?

 2. Der er mange godkjente verksteder som ikke gjør så gode jobber .og verkstedene er blitt alt for dyre til eldre biler.har drevet verksted på 90 tallet selv. Da måtte vi reparere deler ikke bare bytte de ut som de gjør nå.Det er mange flinke folk i Norge som gjør bedre jobb på sine biler selv en hva et verksted hadde gjort.
  Hva med oss som restaurere veteran biler som vi må lage deler til selv som ingen verksted gjør lenger.
  Nå er det mer elektronikk .på nye biler .
  Gjør heller jobbene billigere og bedre så kommer mer folk til verkstedene.

 3. «At det er bransjen selv som skriker etter strengere reguleringer og den offentlige instansen som sier nei er svært spesielt»

  Nei, at en bransje vil ha lovbestemt at folk må betale dem for å gjøre en jobb de fint klarer selv er ikke spesielt i det hele tatt, det er helt vanlig og ordinær grådighet.
  Den ensidige påstanden at dette resulterer i mindre trygge biler er ganske unyansert, for å si det forsiktig.
  Jeg er ikke den eneste som hadde kjørt rundt i en mye mindre trygg bil hvis jeg ikke hadde kunnet reparere den selv, oppigjennom, rett og slett fordi man ikke har råd til å sette den på verksted.
  Ikke har jeg vært overvettes imponert de få gangene jeg har hatt bilen på verksted, heller.

 4. NBF er jo ikke rent lite pengegriske!
  For det er det dette utspillet handler om , penger , ikke trafikksikkerhet!

  Selv har jeg skrudd på mine egne biler i snart 20år , og er fullt istand til å vurdere hvordan bilene mine fungerer og om det er noe galt med den ut fra mine erfaringer oppigjennom årene.

  Det dere vil ha frem fører bare til dårligere biler , da ting vil bli utsatt og kjøres med alikevell siden Verksted priser er langt fra akseptable i dag. Og ventetiden på verksted er ofte uker…..

  Vet majoriteten av NBF styre fks hvor mye bremsebelegg som er igjen på bilen? eller om bakside av skiva har rust?
  Sterkt tvilsomt! Dere er av typen som lar verksted finne ut av dette på kontroll eller venter på gule lamper i instrumenter som forteller dere at bremser er slitt!
  Jeg (og mange selvskruere) vet derimot tilstand på bremser på våre biler , for her er det hele tiden litt service på bilene når bilene står på bukken i garasjen i helgene.

  At dere sammenligner dette med Elmontasje i hus er bare latterlig.
  I hus er det ingen kontroll av det elektriske anlegget med jevne mellomrom , kun på egen oppfordring eller at eltilsynet er på besøk.
  En bil (avhengig av type) er på Pkk hvert år eller annenhvert år. og har jevnlig sjekk av kvalifisert personell.

  Det dere prøver på her har altså ingenting med sikkerhet å gjøre , kun penger i egen lommebok.
  Så dere kan ryke å reise for min del hvis dere skal ulovliggjøre at jeg vedlikeholder mine egne biler!

  1. Pengegriske ? Hva ligger i dette ? NBF er en medlemsorganisasjon og ivaretar sine medlemmer interesser på lik måte som eksempel LO gjør for sine medlemmer. Flere tusen arbeidsplasser med høy kompetanse er viktig og som hver dag oppdaterer seg på ny teknologi og nye biler. Sikkerheten er viktig å ivareta.

   1. Dette har ikke noe med sikkerhet å gjøre, snarere tvert i mot.
    Jeg hadde kjørt rundt i mye usikre biler, oppigjennom, hvis jeg ikke hadde fått lov å reparere dem selv, rett og slett fordi jeg ikke har hatt råd til å sette dem på verksted.
    Når jeg ser hva autoriserte verksteder har prestert på venners biler, oppigjennom, føler jeg det i tillegg tryggere å reparere selv.
    En kompis fikk bilen tilbake fra verksted, ferdig EU-godkjent med den ene armen i bakstillinga rustet tvers av, han syntes den var litt rar å kjøre….
    Han byttet den armen selv, jeg er rimelig sikker på at det var tryggere enn å fortsette å kjøre med bilen sånn den var blitt godkjent av verkstedet.

   2. Hvordan skal disse «Flere tusen arbeidsplasser med høy kompetanse» klare å rekrutere, og få inn folk med ønske om høy kompetanse når hele grunnlaget for å rekrutere de inn på rett sti i utdanningen faller bort?
    Dette forslaget vil skape en kjempekrise i bilbransjen om 10-15år der lærlingene stort sett vil være folk som ikke har interesse for bil skrur på de pga de ikke kom inn på de linjene de ønsket. -Og eventuelt noen av de som brøt forbudet pga de var entusiaster.
    Veldig glad for at dette forslaget ikke fikk gjennomslag. Og håper NBF tar på seg langsyntbrillene neste gang de skal komme med forslag.

 5. Hva med en viss realitetsforståelse utad hos bransjen og ikke bare be for sin syke mor.. Jeg eier selv eget bilverksted og er verksmester, men har aldri opplevd at det har skjedd ulykker på grunn av at folk har reparert sin egen bil, og den mekanikeren som ikke kan kontrollere om en bil er i orden uavhengig av hvem som har reparert den bør virkelig finne seg noe annet å gjøre. Og ikke glem at det gjøres veldig mange feil under bilreparasjoner på godkjente bilverksteder – noe man lett ser når man får inn biler på PKK som nylig har vært på verksted….

 6. Hva med lastebilverksted som har serviceavtale på bilen som kun skifter bremseklosse nå skiver når skiver er så ujevne at at tykkelsen på skivene varierer med 3-4mm og tror at klossene skal slite seg til raskt? verkstedene sparer mye penger på å drive slik en liten stund for neste service så må skiver skiftes pga rust siden klossene ikke slites fort nok til å treffe hele skiva. je veldig trykt å bare la de gjøre jobben

 7. Hei, det vi i NBF er opptatt av er at det er krav til kompetanse og at alle reparasjoner gjøres etter faglig anerkjente metoder. Disse kravene kan ikke bare gjelde verkstedene. Vi kan godt diskutere om det skal gå en grense, og hvordan kompetanse kan dokumenteres. Det er selvsagt ikke meningen at det skal gå utover kompetent hobbymekking, men samme krav til menig som til profesjonell: trafikksikkerheten må ivaretas.

  1. Hva med å kalle en spade for en spade i stedet for å bruke et vikarierende motiv. Det er ganske åpenbart at NBF først og fremst er opptatt av medlemmenes inntekter, og det er helt legitimt, men å tro at det som NBF foreslår vil «jage» folk til bilverksted i stedet for å utføre reparasjonen selv er ganske naivt og vil gjøre et stort antall bileiere til lovbrytere. De lovene og reglene vi har i dag er allerede tilstrekkelig for å slå ned på ulovlig verkstedvirksomhet. NBF burde heller kjempe for at dagens lover og regler håndheves bedre.

   Hvordan har NBF tenkt at det skal la seg gjøre å kontrollere hva som foregår hjemme på gårdsplasser og i garasjer i det ganske land?
   – Har NBF noe belegg (statistikk og faktiske ulykkesrapporter) for å hevde at ulykker skyldes reparasjoner utført av bileier?
   – Innser ikke NBF at mange av medlemmene faktisk tjener gode penger på å selge deler til de som reparere bilene sine selv, og at det ikke nødvendigvis er slik at disse vil komme løpende med pengene sine til verksteder for å få utført jobben?
   – Hvem skal utføre reparasjoner på veteran- og entusiastbiler som de færreste (om noen) bilverksteder har kompetanse eller utstyr til? Vi snakker her om reparasjoner hvor det gjerne er slik at deler må repareres, restaureres, produseres eller skaffes brukt eller nytt fra utlandet.

  2. Egil Steinsland, hvilken bilfaglig kompetanse er det du besitter, som oppfatter de faktiske forhold helt annerledes enn meg som har drevet autorisert bilverksted siden 1985 og er verksmester og utfører PKK, kjent som EU-kontroll ? Hvilke empriske fakta støtter du deg på at privat vedlikhold har ført til flere eventuellt alvorlige ulykker i Norge ? På møter og kurs sammen med Statens Vegvesen får vi i bransjen opplyst at det faktisk så godt som aldri skje ulykker med privatbiler som skyldes teknisk svikt, og det er heller ingen ting som tyder på at biler reparert på verksteder er mindre utsatt for dårlig arbeide enn biler som er reparert av eier. Etter å ha utført PKK siden 1999 og frem til dags dato har jeg sett en del dårlig arbeide, men det har i det alt vesentlige vært gjort på godkjente bilverksteder, og i langt mindre grad av privatpersoner som har bil som hobby.

 8. Noen få ord fra en som skrur selv.. Å måtte fare på verksted å bli robba ta en «kompetent» mekaniker som kanskje er mer inkompetent enn deg selv er uaktuelt! Og når du får høre historier om flere verksted med «kompetente» mekanikere som ikke bytter støvmansjett på dempere, mener at «returslangen» på calipper er tett, sender biler ut på veien der de mister bremsene etter 100 meter, sender biler ut med løs travers, takserer et dynamobytte på en eldre bil til 25,000kr på en subaru med boxermotor (toppmontert dynamo), får bilen tilbake med FLERE løse skruer på flere plasser og gir mangel på LAKKSKADE på bakfanger(!) så holder jeg meg langt unna! Er det rart at bileierne skrur selv?? Når mange av verkstedene har inkompetente mekanikere eller har en hobby kalt svindel? Selfølgelig er der mye veldig flinke mekanikere, som jeg selv spør litt før jeg begynner på noe jeg ikke har gjort så alt for mye, men setter aldri inn bilen på verksted annet enn EU kontroll eller ved skade på bilen. Og ja, jeg kjører ikke bilen ut av garasjen før jeg er sikker på at alt er rett montert!

  1. Dette er tøv fra ende til annen , NBF må huske at deres egene medlemmer også selger deler som privatpersoner kjøper å bruker . Dette utspillet er nok ment for å håve inn mere penger til NBF’s godkjente verksteder . men det vil også kunne gå ut over delesalg over disk . Å påberope seg at dette har med trafikksikkerhet å gjøre er 100% GJENNOMFØRBART !!!
   Å en «seriøs» organisasjon som NBF burde holde seg for gode til å komme med noe så fullstendig dustete

   Hilsen Bilteknikker med fagbrev lette kjøretøy

 9. Dette er tøv!
  Har stort sett vedlikeholdt og reparert egen bil siden fadern lærte meg enkel bilkunnskap da jeg startet lovlig øvelseskjøring i 1996.
  Det har aldri vært noe problem med sikkerheten, det er jo tross alt meg selv og familien det går ut over. Det er en god motivasjon til å gjøre ting riktig.

  De desidert største tabbene har forekommet de få gangene jeg har hatt bilen hos merkeverkstedet.
  Hvis dette er oppriktig bekymring for sikkerhet, og ikke bare sutring om tapt inntekt og ønske om monopol, hvorfor ikke heller jobbe for at korrekte verkstedsmanualer blir lettere tilgjengelig?

  Det finnes mange faglig dyktige mekanikere på godkjente verksteder, det er synd at disse ofte tjener dårligere enn de som kun er kjemperaske på oljeskift.

  NBF setter fokus på feil sted ved å angripe folks rett til å klare seg selv.
  Fokuser heller på hvordan bransjen kan bli bedre.

  Mvh
  Morten E

 10. Dette er kun snakk om økonomi, har ikke noe med trafikksikkerhet og gjøre. Om deres våte drøm hadde gått i oppfyllelse, hvilket jeg aldri håper skjer mens jeg lever, så hadde dere ødelagt for tusenvis av personer rundt omkring som restaurer biler og har dette som hobby. om folk skulle satt bort slike jobber til et av deres godkjent verksteder, så hadde ikke dette vært økonomisk forsvarlig. Ikke har deres verksteded komptanse eller kvailfikasjoner til og skru på litt eldre biler heller. Et eksempel på griskheten fra et av dere verksteder. Jeg spurte for moro skyld et verksted hva de skulle ha for og bytte svingningsdemer på en Chevrolet Corvette, jobben skulle koste 31.000 med deler, Jeg kjøpt delen for 2000 og reparerte selv på 5 timer, i følge boka på verkstedet skulle det ta 7 timer. Delen skulle verkstede ha 5000 for så da var prisen på arbeidstid 26.000, deles dette på 7 timer tok verkstedet 3700 per time, noe som ikke kan kalles annet enn pengegriskhet. Et annet eksempel på trafikksikkerhet, jeg kjørte tidligere vogntog, bilen ble reparert på godkjent lastebilverksted. Synes bilen var rar og kjøre etter at den kom tilbake fra verksted, da hadde mekaniker glemt og trekke til styrestag. Hadde denne bilen blitt overlevert til noen som ikke kjent bilen så kunne det fått katastrofale følger, hvor styrestag kanskje hadde ramlet av. Et vogntog på 50 tonn i trafikken som ikke har styring er ikke noe særlig. Nei jeg vil reparere bilen min selv så jeg vet at den er forsvarlig og kjøre med.

  1. Har vært borti penge griske selskaper på min amcar også. 2001 ford excursion. FOrd ville ha 58000 for å bytte indre olje ringer på foraksling. Jeg kjøpte sett for det på Rockauto, og siden jeg skulle av med alt snadderet der uansettr, så blei kryss, og alle andre pakninger skiftet. 10.000 i deler, og 2 kvelder i garasjen, og den var ferdig fikset.

 11. Nå må det ha rabla fullstendig for den griske navnebroren min!

  Mon tro om hvilken sak som virkelig rangerer som nr 1 her i landet over både svindel, useriøsitet og ikke minst hårreisende trafikkfarlige reparasjoner om ikke det godkjente verkstedet til bransjens egen Olsen bil !

  Har hatt mange biler, og skrur det meste selv. Men et par ganger har jeg akseptert tilbud fra verksted, første gangen var på siste halvdel av 90-tallet da Svendsens Eksos gav meg en hyggelig pris på skifte av pakningen mellom blokk og eksosmanifold på min 745 TIC, noe som førte til hele 6 reklamasjoner.
  Bedre gikk det da Volvos eget verksted skiftet reg.reim på min C70 ca 10 år senere; da blåste bare ladeluftrøret i overkant av motoren av, når jeg akselererte ut på E18 fordi den faglærte mekanikeren på godkjent merkeverksted hadde glemt å skru til ordentlig… Klarte å få motoren i gang og lurt den med ørlite gasspådrag slik at jeg kom jeg hjem i ca 30km/t og til garasjen så jeg ordnet det mekanikeren ikke hadde gjort.

  Etter dette får ikke et verksted lov å tukle med noen av bilene når det gjelder bremser, hjuloppheng eller annet som kan være farlig dersom den fagutdannede på det godkjente verkstedet igjen gjør nok en tappe!

  Det samme rådet gav jeg til min beste kamerat og forlover hvis kone og to barn for to år siden kjørte fra Holmestrand og til Oslo og hele tanken på 70 nyfylte liter var tom ved ankomst hjem. Det viste seg at ca 60 av disse literne var spylt utover motoren fordi merkeverkstedet ikke hadde hverken skrudd til ordentlig eller byttet dyserørene som foreskrevet ved en reparasjon. -Godt det var en kald vinterdag, for tanken på forstøvet diesel rundt motorens eksosmanifold og turbo en varm sommerdag opp Lierbakkene med fullastet bil er ikke jeg komfortabel med i alle fall…

  Forøvrig kan jeg ikke engang huske å ha sett opplyst som ulykkesårsak at bilen var mangelfullt reparert hjemme i garasjen, og tviler på om du finner så mange av dem på statistikkene heller.

  Derimot med de prisene, ikke minst på deler, mange verksteder opererer med, er jeg nok overbevist om at akkurat det kan ende opp i å bli et problem dersom de ikke får lov å reparere egen bil, rett og slett fordi mange ikke har råd til å overlate bilen til en fagutdannets fingre på et godkjent verksted.. – og vi vil få mange biler som går på veien helt til de ved en tilfeldighet blir avskiltet av vegvesenet etter mange år…

  Hvorfor ikke være ærlig å si at vi vil ha mer penger! vi vil ha ta i kronene til de som som skrur selv!

  Slik jeg nå leser innlegget til min navnebror, oppfatter jeg bare at man er uredelig og uærlig og akkurat det er vel i grunnen et av bransjens virkelig store problemer, spesielt salgsavdelingene som selger bruktbiler som tar inn biler ofte med laange lister av feil, hvor så bilene vaskes og poleres, muligens fikses noen av de mest åpenbare feilene for så å avrtere en usedvanlig velholdt bil som ikke bærer preg av mange km….

  Nei fri og bevare meg fra slike tåpeligheter som dette skrivet, og rydd først opp i egen bransje!

  I mellomtiden ordner jeg bilene mine helt selv i dette landet som endelig som så mange andre steder i verden kan få lov å bygge sin egen bil helt fra bunn av!

  1. Kan NBF presentere noen statistikk som beviser at «dårlige reparasjoner» er årsak til alvorlige ulykker? Heldigvis gikk ikke dette forslaget igjennom, men det var et forslag ene og alene for å presse enda mer penger ut av bilfolket. Da kan et verksted «finne» feil under en EU-kontroll, og hvis man ikke kunne reparere denne sjøl, var man avhengig at et overpriset verksted med overprisede deler til å gjøre jobben. Jeg tør påstå at folk totalt uten peiling på bil ikke skrur på bilen sjøl, og folk med litt fingerferdighet har ingen problemer med å bytte for eks bremseklosser. Og jeg våger også å påstå at folk ikke ringer elektriker for å bytte ei kontakt hjemme, enhver «idiot» klarer å skru fast to ledninger pluss jord, likegodt som en elektriker.

Comments are closed.