I en rapport nok mange i bransjen har sett frem til påpeker Riksrevisjonen at ENOVA ikke har utnyttet handlingsrommet sitt effektivt, ikke har vurdert eller dokumentert lønnsomhet ved teknologiutvikling og har brukt årevis på å gjøre endringer i støtteordninger de har visst at ikke fungerer tilfredsstillende.

Riksrevisjonens rapport går nå til Stortinget, NBF ser frem til behandlingen der.
For – Hva var det vi sa?

NBF har, sammen med BIL, over år påpekt svakheter, feil og manglende forutsigbarhet ved en rekke av ENOVAs støtteordninger. Vi er ikke i tvil om at det grønne skiftet for nyttekjøretøyene kunne ha kommet mye lenger, dersom virkemidlene (les ENOVA) hadde fungert bedre.

Bransjen står klar – og har mulighet – til å gjøre store utslippskutt, men trenger rammer som gir trygghet for mer kostbare, klimavennlige investeringer.

Ida Krag. Foto: Thomas Brun/NTB kommunikasjon/NBF

Riksrevisjonen påpeker i sin overordnede vurdering at:

Det kreves en betydelig innsats for at Norge skal innfri sine klimaforpliktelser. ENOVA er ment å være et sentralt virkemiddel for dette. Det er ikke tilfredsstillende at:

ENOVA ikke har utnyttet handlingsrommet til effektiv utforming av virkemidlene

Vurderinger av lønnsomhet ved teknologiutviklingen ikke er dokumentert av ENOVA. Dette hindrer kontroll og reduserer mulighetene for læring og forbedring.

Klima- og miljødepartementet ikke har gitt ENOVA tilstrekkelig frihet til å bruke virkemidlene på en hensiktsmessig måte

Som vi skulle sagt det selv!

Vi har gang på gang etterlyst ENOVAs vilje til å utnytte handlingsrommet som finnes i EUs statsstøtteregelverk, som de er pålagt å operere under. For de aller fleste norske virksomheter gir statsstøtteregelverket mulighet til å støtte 60 prosent av merkostnad.

For de elektriske varebilene ble støtten likevel gang på gang redusert – og så helt fjernet før sommeren 2023, med begrunnelsen om at markedet gikk av seg selv. Da var el-andelen på varebilene på ca. 30 prosent.

Problemet er bare at norske myndigheter har vedtatt at el-andelen lette varebiler skal være 100 prosent i 2025. Vi kommer ikke dit uten incentiver.

Støtten til tyngre kjøretøy, inkludert støtten til depotladere, har også vært lite effektiv. I våres forsvant også støtten til biogass «over natten».

NBF sitter dessverre med en opplevelse av at ENOVA ikke har vært den medspilleren de burde i den enorme jobben vi har foran oss med å gjøre næringstransporten utslippsfri. Vi håper Riksrevisjonens rapport fører til endringer, og at Stortinget vil være med oss og se at vi trenger forutsigbare, målrettede virkemidler for å øke farten mot en utslippsfri veitrafikk.

Riksrevisjonens rapport her: Enova kunne fått mer ut av pengene (riksrevisjonen.no)