Alle avgiftsøkningene på elbilene i Statsbudsjettet fremstår som uforutsigbare og underlige i klimakrisenes tid. Men det som virkelig fikk begeret til å renne over for min del var kuttet i bevilgningen til Grønt landtransport program (GLP). Jeg skal forklare litt hvorfor.  

mann som sitter en stol.
Områdeleder drift og utvikling Knut Martin Breivik. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Kuttet til GLP er lite, 500 000 – fra to millioner kroner til halvannen. Ikke noe å rope for kanskje, men seriøst, dette er smålig.  

Etter mitt syn er GLP et av det mest spennende samarbeidsprosjektet for tiden. Her sitter alle relevante aktører fra transportører, transportkjøpere, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og miljøorganisasjoner. Målet er å kutte utslipp fra transport av varer og gods. Dette er ekstra viktig fordi disse utslippene inngår i ikke kvotepliktigsektor – og transport står for store deler av de utslippene.  

NBF og de fleste av våre tungbilmedlemmer er en del av programmet. Gjennom GLP er det kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling. I tillegg utvikles viktige, relevante og praktiske piloter som vil bidra til å identifisere hvordan kutte utslipp. Jeg har vært med på en del programmer i både privat og offentlig regi, ofte er det mye ord og lite handling. GLP opplever jeg er handling. Alle relevante parter fra alle sider av bordet bidrar til å finne løsninger.  

Eco friendly transportation concept. 3d rendering of green green truck icon on fresh spring meadow with blue sky in background.
Foto: Shutterstock/NTB

Vi må kutte utslipp fra transport. Regjeringen foreslår først kraftige økninger på elbil som vil medføre at utslippene fra personbiler og varebiler ikke går så raskt som ønskelig. Når de da i tillegg kutter i bevilgningen til GLP vitner det om en regjering som snakker om å kutte utslipp, men egentlig ikke villig til å gjøre det – småpenger var man ikke villig til å hoste opp.  

Det mener jeg er absurd.  

One Reply to “Bare snakke om å kutte utslipp, men ikke villig til å gjøre det”

  1. Hvorfor skal vanlige folk, og folk med dårlig råd være med og sponse rikfolks elbiler? Selv med avgiftsøkninger så sponser vi «Røkke og Gjelsten og I» med 125 000 kr for hver elporsche, elsuv osv de kjøper. Elbiler har blitt sponset over statsbudsjettet med ca 30 milliarder kroner årlig (i tapte avgifter), svært ofte til folk som har mer enn nok penger, mens staten ikke har råd til å gi befolkningen gratis tannlege…som ville kostet 10 – 12 milliarder. Kjøper du elbil BARE fordi den er avgiftsfri, eller kjøper du elbil for å «redde kloden» fra den såkalte «klimakrisa»…som ingen kan fortelle hvor er. Jeg har spurt mange, men aldri fått noe svar på hvor denne krisa er…….

Comments are closed.