6. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Sjelden før har vi i NBF vært så usikre på hva som kommer. Store avgiftshopp? Forutsigbare endringer? Vi vet ikke. Men det vi vet er at budsjettet blir stramt og bilavgiftene skal bli grønnere. Og, vi kan tenke oss noen scenarioer basert på det. 

Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i NBF. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Vanligvis mindre enn to uker før de legger frem budsjettproposisjonen ville det vært en del lekkasjer. I år er det knapt noen. Eneste som kommuniseres er at pengebruken skal ned og, indirekte sier regjeringsapparatet at ingen vil være fornøyd med tallene som presenteres.  

Årsakene til at det blir stramt er velkjent. Inflasjonen er høy, arbeidsledigheten lav, renta er på vei opp og strømstøtten belaster. Ingen drømmesituasjon å lage statsbudsjett i. Konkret betyr det at utgiftene må kuttes og inntektene må opp. Veier skal ikke bygges. Skatter og avgifter opp.  

Vi er litt nervøse for hva som kan komme. NBF har sammen med BIL og NAF arbeidet for forutsigbarhet, fortsatt vektfradrag på plug-in-hybrider, kutt i firmabilbeskatningen for elbiler, styrkede incentiver for kjøp av elvarebiler osv. Vi kommer ikke til å ha fullt gjennomslag.  

Det blir mer støtte til elvarebilene – det ble klart i revidert nasjonalbudsjett. Men vi er usikre på hva som skjer med eksempelvis vektfradraget og engangsavgiften. Der kan det bli endringer som ikke er heldig for bransjen. Det samme med trafikkforsikringsavgiften, omregistreringsavgiften osv. NAF har vært ute i media og snakket om at det kan komme engangsavgift på elbiler – det tror vi ikke er sannsynlig. Poenget er at vi vet mindre enn vanlig, og dette budsjettet er spesielt stramt. Utgiftene skal ned, og inntektene opp. Det kan ramme oss også.  

Vi er også usikre på innføringen av mva på elbiler. Vi kjenner modellen. Mva på beløpet over 500 000. Men vi vet ikke detaljene. Det skulle vært ute på høring for lenge siden, men det skjedde ikke.  

Vi vet ikke hvordan man skal håndtere leasing, hvordan man skal bokføre osv. Alle relevante systemer må bygges om. Ombygging tar tid. Trolig er ikke detaljene klare før i desember. Da har vi ingen sjans til å ha alt oppe å stå til 1. januar. Bil-, finans- og regnskapsbransjen trenger opp mot seks måneder. 

Foto: Unsplash.com

Vi har jobbet hardt for å få forståelse for at dette tar tid. Alle relevante er informert, og vi krever en overgangsordning. Det vil være unormalt om det ikke skjer.  

Det som legges frem den 6. oktober er forslag til statsbudsjett. Ikke det endelige. Det kjenner vi først i begynnelsen av desember når SV har fått sine gjennomslag.  

Til slutt er det verdt å legge til at det absolutt mulig at endringene som kommer i statsbudsjettet er fornuftige og håndterbare.