NHO Pensjon er en medlemsfordel hvor NBFs medlemsbedrifter får tilgang til enkle, trygge og gode innskuddspensjonsløsninger. Medlemsfordelen gir alle medlemmer like gode avtaler, uansett størrelse.

Som medlem får du tilgang til innskuddsbaserte pensjonsløsninger forhandlet av NHO og levert av Storebrand. Midlene i NHO Pensjon investeres etter Storebrands bærekraftskriterier.

Storebrand har i flere år samarbeidet med NHO om å utvikle gode betingelser for medlemmene. Storebrand har vært til stede i folks liv i over 250 år, og er i dag Norges største private kapitalforvalter, med over 1.000 milliarder kroner investert i selskaper verden rundt. Mer enn 1,8 millioner nordmenn og svensker plasserer sine sparepenger hos Storebrand.

Det har skjedd store endringer på pensjon i privat sektor. Vi ser at medlemsbedriftene er opptatt av å velge en robust leverandør som gir de ansatte god avkastning. Det er verd å merke seg at to tredjedeler av den enkeltes innskuddspensjon, og det man skal leve av som pensjonist, er avkastning.

Det er viktig å forvalte pengene på en lønnsom måte, slik at drømmen om en god pensjonisttilværelse kan bli oppfylt. Men pengene skal også forvaltes bærekraftig, slik at fremtidens generasjoner har noe å glede seg til. Som en av Nordens største private kapitalforvaltere mener NBF at Storebrand har et særskilt ansvar for å forflytte midlene som forvaltes i en mer bærekraftig retning, og bør på den måten være en modig veiviser og et forbilde for andre investorer som er opptatt av bærekraft.

Oppdaterte tall fra Norsk Pensjon viser at avkastningen på Storebrands pensjonsprofiler Balansert og Offensiv ligger helt på topp sammenlignet med konkurrentene siste fem år. Også etter to kvartaler i inneværende år er det svært sterke avkastningstall. Ser vi på den balanserte profilen, har denne gitt 9,8% i avkastning på syv måneder. Dette er høyt, særlig sett opp mot en «normalavkastning» på ett helt år på 5 – 7% fra en ren aksjeportefølje.

Utviklingen i kapitalmarkedene vil jo gå opp og ned, men jeg tror mye av nøkkelen til suksess er bredt diversifiserte profiler som i tillegg til god aksje- og renteforvaltning har et bredt innslag av andre typer langsiktige investeringer. Bærekraftig forvaltning blir dessuten mer og mer relevant. Fremover vil vi trolig se et massivt flytt av penger inn til spesielt bærekraftige selskaper.

Det kan være et smart og lønnsomt trekk av NBF-medlemmene å sjekke mer rundt medlemsfordelen NHO Pensjon. Selv om det er mange pensjonstilbydere i markedet, vil NHO Pensjon blant annet sikre medlemmene en kostnadseffektiv ordning som er enkel for bedriften å etablere, og som i tillegg er enkel å administrere etter at ordningen er satt i gang. Videre sørger avtalen for at små og mellomstore bedrifter nyter godt av felles forhandlingsmakt. Det er like god avtale enten du omsetter for 1 eller 100 millioner kroner. Sist, men ikke minst, sikres at markedet overvåkes slik at bedriftene over tid kan føle seg trygge på at de har konkurransedyktige vilkår, og at kundebetjening og administrative rutiner har den kvalitet som er lovet.

Pensjon kan være både vanskelig og tidkrevende å sette seg inn i. Som bedriftsleder eller eier er man avhengig av gode leverandører. Om du er opptatt av at dine ansatte får god pensjon med markedsledende gode betingelser, at pensjonsmidlene forvaltes bærekraftig, at du får hjelp til å informere ansatte, samt at du får en enkel hverdag med tanke på administrasjon, da anbefaler vi at du ber om tilbud fra NHO Pensjon.

Selv kan vi bare oppfordre alle medlemmer til å bruke fordelene medlemskapet i NBF gir tilgang til!