Koronapandemien har rammet verdensøkonomien brått og hardt. Krisen har truffet hele det norske næringslivet – noen bransjer hardere enn andre. Bedrifter i bilbransjen har også fått merke virkningene av pandemien, men har i større grad enn mange andre bransjer tatt seg raskere opp igjen. NBF følger temperaturen hos medlemsbedriftene tett. Vi presenterer fortløpende ferske funn fra våre medlemsundersøkelser på våre nettsider.

På NBFs hjemmeside finner du mange nøkkeltall om bilbransjen. Blant annet kan du finne resultatene fra Næringslivets økonomibarometer (NØB). Her presenteres nye data hvert kvartal på bakgrunn av besvarelser fra våre medlemmer.

I tillegg gjennomfører NHO månedlige medlemsundersøkelser, hvor også NBFs medlemmer bidrar med gode tilbakemeldinger, temperaturmålinger og forventninger fremover. Dette er viktige signaler, ikke bare i forhold til pandemisituasjonen, men også i forhold til løpende og ordinær drift. Siste medlemsundersøkelse ble gjennomført i perioden 9. til 13. august, og resultatene fra denne er nå klare. Medlemsbedriftene har svart på spørsmål om områder som markedssituasjon, omsetning, ordrereserve, salgspriser og sysselsetting.

Hovedbildet er at besvarelsene i augustmålingen viser stabilitet i tilbakemeldingene, og på flere områder er det stadig bedring å spore i vurderingene fra bedriftene. Svarene i undersøkelsen er ikke sesongjustert, og det er heller ikke vektet for bedriftenes størrelse.

Her er noen funn og trender fra den månedlige medlemsundersøkelsen gjennomført i august:

Generell markedssituasjon

Andelen bedrifter som vurderer markedssituasjonen som dårlig, har stadig blitt mindre etter slutten av 2020. Selv om det er svingninger i august, har trenden vært at stadig større andel vurderer situasjonen som god. Blant alle landsforeningene i NHO-fellesskapet, er NBFs medlemmer blant topp tre når det gjelder rangering og vurdering av den generelle markedssituasjonen.

Markedssituasjonen.png

Omsetning

Andelen bedrifter som svarer at de opplever redusert omsetning har økt noe i august. Dette kan skyldes at målingen i august er preget av sesongvariasjoner. De som opplever mer enn 25 prosent redusert omsetning er fortsatt på et svært lavt nivå. Andelen utgjør tre prosent.

Medlemmene har også gitt uttrykk for sine forventninger til de neste tre måneder. Tilbakemeldingene i august versus tilsvarende i juli, viser at samme andel forventer uendret omsetning. Andelen som forventer høyere omsetning har gått noe opp fra julimålingen. Ser vi tilbakemeldingen i en litt lengre tidsserie, viser vurderingene at andelen som forventer uendret omsetning er temmelig lik. Svarene ble gitt på de ulike tidspunktene i undersøkelsen i figuren under.

Omsetning bilde 2.png

Ordrereserver

Også her tar undersøkelsen for seg to dimensjoner, både sammenligning mot forrige måned og forventninger fremover i tid. Besvarelsene i august viser en svak nedgang i forhold til vurderingene i juli, men ser vi på trenden gjennom flere måneder er det en økende andel som opplever uendrede ordrereserver.

Dette bildet videreføres når det gjelder forventninger til de neste tre månedene. Andelen som forventer uendret ordrereserve, har ligget forholdsvis stabilt de siste månedene.

Bilde nr 3.PNG

Salgspriser

Bedriftene gir også sine vurderinger av salgsprisene. Både for inneværende måned sammenlignet mot forrige måned, men også om forventningene fremover. Også her er det stabilitet i tilbakemeldingene, og det er kun en andel på tre prosent av de som har svart som har indikert lavere salgspriser. Majoriteten forventer også uendrede salgspriser neste tre måneder. Over sommeren har andelen som forventer høyere salgspriser økt noe.

Bilde nr 4.PNG

Sysselsetting

Både sammenlignet med forrige måned og til forventninger til neste tre måneder viser besvarelsene fra medlemmene en økt andel som viser til uendret situasjon rundt sysselsetting. Det samme gjelder forventningene fremover, de fleste bedriftene forventer uendret sysselsetting, mens rundt 1 av 6 bedrifter forventer høyere sysselsetting.  

Bilde nr 5.PNG

Konkursrisiko og likviditetsproblemer

Medlemsundersøkelsen berører også andre elementer. Noen ekstra spørsmål ble tatt inn i medlemsundersøkelsen etter utbruddet av viruspandemien. Når det gjelder konkursrisiko og likviditetsproblemer er det en liten andel som svarer bekreftende på dette. Andelen som opplever likviditetsproblemer i august, var fire prosent mot seks prosent i juli. Til sammenligning viser besvarelsene at andelen NBF-bedrifter som vurderer at det er reell risiko for å gå konkurs er to prosent i august sammenlignet mot tre prosent i julimålingen.

Bilde nr 6.PNG

Oppsummert

Resultatene fra NHOs medlemsundersøkelse i august viser en stabilitet i tallene sammenlignet med tidligere perioder, også når vi ser på tallene i en større tidsserie. Det er enkelte svingninger i forhold til forrige måned, men dette kan også skyldes sesongvariasjoner. Alt i alt ser det ut som om medlemmene er positive i forhold til forventninger om fremtiden, samtidig som at dagens situasjon og markedsutsikter oppleves som positive. Unntak finnes, og selv om bransjen har klart seg bra under pandemien, er heller ikke bilbransjen fullt ut friskmeldt før Norge er friskmeldt.

For flere detaljer, grafer og nøkkeltall anbefaler vi en titt på NBFs side med nøkkeltall om bilbransjen>

Hei! Har du synspunkter på dette innlegget, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet. I de fleste sammenhenger vil det du skriver fremstå som mer troverdig og interessant dersom du bruker fullt navn. Vær saklig, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger, og husk at det du skriver kan bli lest av mange. Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane vil bli fjernet.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.