NBF har forståelse for at også elbiler skal få moms, men vi mener det er for tidlig allerede i 2022. Elbiler kommer til å bidra med milliardsummer i statskassen når teknologien er konkurransedyktig. Det er de ikke allerede i 2022.

Konsekvensen av å innføre moms i 2022 er at alle biler vil få økte avgifter, ikke bare elbilene. Det er en åpenbar politisk sammenheng mellom innføring av avgifter på elbilene og økt engangsavgift. De politiske signalene er tydelige. Vi ser det i forslaget til Statsbudsjett for 2021 der innføring av trafikkforsikringsavgift for elbiler vektes opp mot en økning av CO2 komponenten med 23 prosent (!) på de laveste satsene, og krav om økt rekkevidde (opp 50 prosent (!), fra 50km elektrisk rekkevidde til 75 kilometer) på plug-in hybrider for vektfradrag. Vi ser det i de andre partienes alternative budsjetter. Økte avgifter på elbiler er lik generelt høyere avgifter på alle biler.

Kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland. Foto: Thomas Brun/ NTB/NBF.

Mange har enda ikke fått være med på det grønne skiftet. Mange forhandlere har ikke hatt modeller, i store deler av landet har ikke det vært elektriske modeller tilpasset bilkjøpernes behov. Det vil løse seg de kommende årene. En innføring av moms vil derfor treffe distriktene hardest. Vi mener at alle må få likeverdig mulighet til å være med i det grønne skiftet – elbilfordelene kan ikke være forbeholdt de som bor i byene.

Hele bilparken må fornyes. Mange tror at vi har en relativt moderne bilpark, og at den er i ferd med å fornyes. Det er galt. Gjennomsnittsalderen øker. I 2018 var den 10,5 år, i 2019 var den 10,7 år. Dyrere biler vil ikke bidra til å modernisere bilparken.

Bilbransjens, bilens og bilismens omdømme er avhengig av at vi får en grønnere og mer trafikksikker bilpark. Bilens posisjon styrkes av at utslippene går ned og ulykkene færre. Bilen må bli løsningen, ikke problemet. Økte avgifter vil gjøre at utslippene ikke reduseres i den farten samfunnet forventer, og det vil være flere drepte og hard skadde i trafikken enn det trengte å være. Bilens posisjon er utfordret mange steder, særlig i urbane strøk. Jo mindre utslipp og ulykker, jo svakere er argumentene til motstanderne av bilen.

Klima er en stor samfunnsutfordring. Klimakampen engasjerer politikere og folk flest. Å bidra til å løse utfordringen er et premiss for å ha troverdighet. Mange forsøker å posisjoner bilbransjen og bilen som utdaterte fossildinosaurer. Det kan vi ikke tillate. Få, om noen, kan vise til like store grønne fremskritt som bilen og bilbransjen. Det må vi få frem, slik posisjonerer vi bilen for fremtiden: en løsning, og ikke et problem.

Men, det er en krevende problemstilling. NBF er skeptisk til moms på elbil allerede i 2022, men vi anerkjenner at det innføring av moms på elbil ikke er veldig langt unna. Vi bør vente noen flere år, akkurat som Klimakur 2030 (statens egen utredning for hvordan kutte utslipp) foreslår. Slik vi ser det er ikke bilbransjen tjent med generelt dyrere biler. Slik vi ser det er bilbransjen tjent med at bilens posisjon i samfunnet styrker seg, og det gjør den jo grønnere bilparken blir. Et grønt skifte fordrer at bilavgiftene ikke økes.