Arbeids- og sosialdepartementet har bedt om å få innspill på hvilke områder som ligger innenfor de 15 definerte samfunnskritiske områdene (transport et ett av disse). NBF oversender derfor i dag krav om at bilverkstedene må defineres som en del av den samfunnskritiske strukturen.

Vårt innspill i dag er som følger:

VERKSTEDENE ER EN FORUTSETNING FOR FUNGERENDE TRANSPORT

Transport er definert som et samfunnskritisk område. Varer skal leveres, personer med viktige samfunnsfunksjoner må komme seg rundt. Fungerende lastebiler, varebiler, busser og personbiler er uunnværlige for å få gjort de jobbene som kreves i denne kritiske situasjonen.

  • Transportkapabiliteten er helt avgjørende for alle andre samfunnskritiske områder.
  • 75 prosent av all varetransport skjer med bil
  • Mer enn 80 prosent av all persontransport skjer med bil
  • Over 60 milliarder passasjerkilometer med personbil kjøres hvert år.
  • 72 000 lastebiler og 500 000 varebiler som sørger for at Norge går rundt.

Forutsetningen for at transportkapabiliteten opprettholdes er at verkstedene er åpne og har drift. Helsepersonell må komme seg på jobb, bilene i hjemmesykepleien må fungere, noen må få i gang ambulansen igjen når den står og varer må til butikkene.

NBF har i dag fått melding fra medlemmer om at opp mot 60 prosent av mekanikerne er borte grunnet koronavirus og de tiltakene som er iverksatt. I hovedsak er årsaken at mekanikere må være hjemme på grunn av at skoler og barnehager er stengt. Vi forventer at dette forverres fremover.

Verkstedene må defineres som samfunnskritiske, og ansatte må dermed få et tilbud fra skole og barnehage.

Artikkelforfatter er administrerende direktør i NBF, Stig Morten Nilsen. Foto: Thomas Brun/NTB kommunikasjon.