Tidligere hadde myndighetene en nettside: http://www.regelhjelp.no, hvor ulike lover og regler var systematisert og gjort tilgjengelig for ulike bransjer. Denne nettsiden er ute av drift.

Norges Bilbransjeforbund har satt opp en oversikt over lover og forskrifter som er relevante for bilbransjen innen HMS-området. Listen er ikke uttømmende og NBF understreker at det er bedriftene som er ansvarlige for å holde seg oppdatert på lover og forskrifter som er gjeldene for virksomheten. Listen ligger under NBFs digitale verktøykasse under HMS og kvalitet. klikk her  (Merk at denne lenken kun er tilgjengelig for NBFs medlemmer.)

rawpixel-602153-unsplash-websize
Foto: unsplash.com

Etter at regelhjelp.no ble lagt ned henviser siden til nettsidene til Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Næringslivet sikkerhetsorganisasjon og helsedirektoratet.