Arendalsuka er i full gang. Klokka 11:00 i dag arrangerer BIL, NAF og NBF paneldebatt rundt temaet «Det grønne skiftet og bærekraftige bilavgifter. Hva skjer?»

Dette kan du se LIVE på NBFs Facebookside klokka 11:00!

Om debatten:

Både Stortinget og Regjeringen har igangsatt arbeid med det Grønne skiftet og bærekraftige bilavgifter.  Hva skjer nå ?

Innledninger ved:

Bilimportørenes landsforening , kommunikasjonsrådgiver Benjamin Strandquist.

  • Bilavgiftene frem til nå og hvordan vi tenker nytt, grønt og bærekraftig. Hva med veiprising ?

Norges Automobil-Forbund , administrerende direktør Stig Skjøstad.

  • Fra kjøp og eie til bruk og belastning.

Norges Bilbransjeforbund , administrerende direktør Stig Morten Nilsen.

  • Forutsigbarhet, langsiktighet, det grønne skiftet.

Paneldebatt med stortingspolitikere:

  • Geir Pollestad (SP), leder av næringskomiteen
  • Rigmor Aasrud (A), første nestleder i finanskomitten
  • Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Helge Andre Njåstad (Frp), arbeids- og sosialkomiteen

Debatten ledes av Karin Yrvin, fagsjef i Opplysningsrådet for veitrafikken

Se debatten LIVE på NBFs Facebookside klokka 11:00!