Norges internasjonale forpliktelser på reduksjon i klimautslipp gjelder for 2030.

Allikevel har Stortinget valgt å ha en målsetting om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler allerede i 2025. Hvorfor har vi det så travelt i Norge?

Hvorfor er det ikke utført grundige konsekvensutredninger før en slik beslutning blir tatt? Er det i praksis oppnåelig? Hva vil det koste den norske stat? Hva blir konsekvensene for arbeidsplassene i bilbransjen?

Og, ikke minst – er hele landet klart for en så rask overgang?

frokostseminar040419 uten dato

Nesten 50 % av nybilsalget er nå elbiler. Å klare den siste halvparten kommer til å bli langt mer krevende. Det er bare en måte å klare det på før 2025, og det er å bruke mange penger gjennom støtteordninger for elbilene.

Det vil imidlertid koste enormt, over 50 milliarder de neste årene. Er dette smart pengebruk?

Hvorfor skal vi bruke 50 milliarder på å tvinge det norske folk over på elbiler lenge før det er nødvendig og godt tilrettelagt?

Tiden er derfor inne til å se mot 2030 – ikke 2025.

Alle nye biler som tilbys i markedet er klima- og miljøvennlige, uansett drivstoff eller fremdriftsteknologi så det er avgjørende at fornyelsen av bilparken fortsetter.

Som i verden for øvrig må også norske myndigheter anerkjenne forskjellig hybridteknologi som brobygger frem til det bare selges nullutslippsbiler.

Dette er en av sakene vi utfordrer norske politikere på under Arendalsuka, vi håper vi får svar!