Et gjentakende problem for verksteder er at kundebiler ikke hentes etter at reparasjon på bilene er ferdig, samt at det hensettes biler på tomten som blir stående uavhentet.

Foto: Pixabay.com

De to nevnte tilfellene løses forskjellig;

Der det gjelder uavhentet kundebil som er reparert og verkstedet har krav på betaling for oppdraget, løses dette gjennom bestemmelser i Håndtverkertjenesteloven og Salgsrettsloven.

Det betyr for det første at verkstedet har tilbakeholdsrett i bilen inntil faktura er betalt.

Om kunde og betaling uteblir kan verkstedet selge bilen og trekke ut sitt tilgodehavende etter nærmere regler i Salgsrettsloven, lov 29. mai 1953.

NB! Det er viktig å gå riktig frem – kikk i loven eller kontakt NBF for veiledning.

Dersom det gjelder hensatte biler uten at det foreligger et ønske om dekning av et økonomisk krav etter reparasjonsoppdrag, kan bilen fjernes fra verkstedets tomt.

Det er uansett å anbefale at bilens eier om mulig kontaktes med varsel om fjerning dersom bilen ikke hentes.

Om bilen ikke hentes innen en gitt frist eller innen rimelig tid, kan Viking Redningstjeneste hente bilen.

Verkstedet må nok betale noe for dette. Men det kan være verdt noen kroner å bli kvitt slike biler.

Viking Redningstjeneste tauer bilen inn til sin parkeringstomt.

Deretter tar Viking jobben med å kontakte bilens eier og varsle om vraking dersom bilen ikke hentes.

Bilens eier må  betale Viking for plassleie frem til bilen hentes.

Dersom bilen ikke hentes vil bilen normalt sendes til vraking og Viking vil trekke plassleie fra vrakpanten.

Bestilling av henting kan gjøres ved henvendelse til;

Viking Oslo (Viking Redningstjeneste Detalj AS) på telefon 22191011 eller på epost vikingdetalj@vikingredning.no

For andre steder i Norge, kontakt Viking sentralt på telefon 06000.