Når forsikringsselskapene i praksis krever betingelser som reduserer nåværende inntektsnivå betraktelig, signaliserer de manglende anerkjennelse av den faktiske utviklingen.

På tampen av fjoråret flagget NBF ganske kraftig at forsikringsselskapenes samarbeidskrav til skadeverkstedene var i ferd med å nå en grense.

Dette fordi bransjen opplever både kravene og hvordan de er fremsatt fra forsikringsselskapene som urimelige.

Det stilles stadig strengere krav til skadebransjen og kompleksiteten gjør at verkstedene stadig må investere for å være skikket til å reparere moderne biler.

Når forsikringsselskapene i praksis krever betingelser som reduserer nåværende inntektsnivå betraktelig, signaliserer de manglende anerkjennelse av den faktiske utviklingen.

Fagsjef skade og lakk i NBF, Tor Simonsen. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF.

For skadeverkstedene er det ikke et alternativ å senke kvaliteten for å redusere kostnadene. De har et trafikksikkerhetsansvar som de må ivareta.

Det er grunn til å stille spørsmål om hvor etisk det er at de aktuelle forsikringsselskapene ønsker å oppnå egen vinning ved å reversere inntektsbetingelsene til sine samarbeidspartnere.

At NBF nå velger å være så tydelig, bygger på dialog med bransjen. Men ikke minst på resultatene fra en undersøkelse NBF gjennomførte rett før nyttår. Den avdekket tydelig hvor utfordrende situasjonen nå er for bransjen.

I dag har Bilbransje24 publisert sin uavhengige undersøkelse om skadeverkstedene, og konklusjonene er like entydige.

Her bekreftes med all tydelighet det bransjen opplever:

  1. Kravene øker
  2. Utviklingen påfører økte kostnader
  3. Så godt som en samlet bransje opplever at forsikringsselskapene ikke aksepterer endrede betingelser som følge av utviklingen.

NBF er mildt sagt forundret over at de største forsikringsselskapene signaliserer at de ikke kjenner seg igjen i denne virkeligheten.

Det kan bare bety at enten følger ikke forsikringsbransjen med i timen, eller så vil de ikke forstå den utviklingen vi står i.

Denne artikkelen ble publisert på Bilbransje24 den 14.01.21.