God tone mellom bilselger og kunde er viktig. Men det er forskjell på å bevare en god tone og å være godtroende når det kommer til betaling.

NBF-advokatene får innimellom henvendelser fra fortvilte forhandlere som har utlevert en bil uten at kunden har betalt. Hva som har skjedd kan variere. Det vanlige er at enten har kunden lovet å overføre pengene med en gang hun kommer hjem, eller så har han viftet med noe som ser ut som en bekreftelse for overføring av penger. Selger føler seg kanskje litt usikker, men velger å stole på kunden for å bevare en god tone. Uansett hvordan det har skjedd, settes forhandleren i en svært vanskelig situasjon.

Foto: Unsplash.com

Det kan rett og slett være vanskelig å få kontakt med kunden og å få tilbakelevert bilen. Ettersom bilen står registrert på kunden, risikerer forhandleren at bilen selges videre. Andre ganger får forhandleren raskt tilbakelevert og omregistrert bilen, men oppdager at det i mellomtiden er registrert heftelser på bilen, typisk tatt utlegg i bilen for kundens gjeld. Forhandleren står mange ganger foran en lang prosess for å inndrive sitt krav, og med dårlige utsikter til å få det fulle kravet dekket. Alt dette kunne ofte vært unngått hadde ikke selger vært godtroende. Det handler om å ha gode rutiner og gi klare instrukser til selgerkorpset om å følge disse.

Hvilke rutiner for oppgjøret anbefaler så NBF-advokatene? Ved kjøp og salg gjelder som hovedregel ytelse-mot-ytelse-prinsippet, og det vil si at kunden får overlevert kjøpsgjenstanden samtidig som betaling skjer. I praksis er det vanskelig å utveksle bil og betaling eksakt samtidig, men man bør følge rutiner som i størst mulig grad sikrer samtidighet.

Følgende praksis for gjennomføringen av oppgjøret anbefales:
  1. Det tryggeste for forhandleren er å ikke utleve bilen før kjøpesummen står på forhandlerens konto.
  2. Alternativt må ikke bilen utleveres før kunden har fremvist entydig dokumentasjon for at pengene har gått ut av kundens konto og er på vei til forhandlerens konto og/eller at lånet fra banken er ugjenkallelig på vei inn på forhandlerens konto. Det holder ikke med utskrift fra nettbank som viser at beløpet er lagt til betaling – dokumentasjonen må vise at pengene er ute av kundens (eller långivers) rådighet.
  3. Ved tvil kan partene sammen ta en telefon til kundens bank og be dem oversende en bekreftelse for at betalingen er på vei inn på forhandlerens konto.

Det er også tryggest å avvente (om)registrering til betaling har skjedd eller forhandleren har trygghet for at pengene er ute av kundens besittelse og på vei inn på forhandlerens konto. Det burde være uproblematisk å avvente dette, ettersom selve omregistreringsprosessen jo kan gjennomføres på få minutter. Husk at så snart bilen er registrert på kunden, fremstår den som kundens eiendom.

Forhandleren bør klargjøre for kunden – for eksempel ved kontraktsignering – hvilken praksis for betaling, registrering og utlevering som følges. Husk at den praksisen forhandleren følger ikke bare skal ivareta forhandlernes interesser, men også gi kunden sikkerhet for at bilen blir registrert på henne så nær som samtidig med at betaling skjer. Gode rutiner for betaling, registrering og utlevering av bil gir trygghet for alle og bidrar til god tone mellom bilselger og kunde.