Korona-pandemien reiser mange spørsmål knyttet til oppfyllelse av kontrakter. Dersom dere allerede nå ser at dere antagelig ikke vil kunne levere en bestilt vare i tide, må dere sende informasjon til kunden. Og for nye kontrakter: ta høyde for forsinkelser.

Dersom du som selger allerede nå ser at du antagelig ikke vil kunne klare å levere til avtalt tid en vare (for eksempel bil, dekk, deler), plikter du å informere kunden om dette. Dette følger av lovgivningen og av den alminnelige lojalitetsplikten som gjelder i kontraktsforhold. Dersom du ikke opplyser om forsinkelsen, kan du risikere at du får ansvar for kundens økonomiske tap. Det gjelder i så fall økonomisk tap kunden kunne unngått om han hadde fått varsel om forsinkelsen.

Foto: Plainpicture/NTBscanpix

Varslingsplikten inntrer i rimelig tid etter at selger får kjennskap til hindringen, som vil føre til at forsinkelse blir en realitet eller er sannsynlig. Det er ikke nok at selgeren faktisk får slik kjennskap. Også der selger burde skaffet seg slik kjennskap inntrer opplysningsplikten.

Når dere nå inngår nye kontrakter, er unntakssituasjonen forårsaket av korona-pandemien kjent. Det betyr at dere allerede ved inngåelsen av nye kontrakter bør ta høyde for at leveransen kan bli forsinket eller på annen måte påvirket av situasjonen. Der kunden er næringsdrivende vil man kunne avtale hva som skal gjelde ved gitte situasjoner. Noe annet gjelder der kunden er forbruker. Der vil i stor grad avtalefriheten være begrenset av forbrukervernlovgivningen. Det finnes blant annet klare regler for hva som avtales omkring leveringstid ved forbrukerkjøp. Det skal avtales en så presis leveringsdato som mulig. Det er ikke noe godt alternativ å ikke avtale noen leveringstid. Da vil leveringstiden automatisk, i kraft av forbrukerkjøpsloven, bli 30 dager fra kontraktsdato.

NBF anbefaler at det settes en leveringstid etter beste skjønn, men at det tas ekstraordinært forbehold om endring av leveringstid på grunn av effekter av korona-pandemien, for eksempel ved at myndigheter pålegg eller forbud hindrer rettidig leveranse. Hvor langt dette forbeholdet rekker, kan antagelig diskuteres, men etter NBFs skjønn er det et poeng at begge kontraktsparter er klar over den særlige leveringsrisikoen korona-situasjonen innebærer. Et forbehold som foreslått tydeliggjør dette.

Artikkelforfatter er NBF-advokat Anna E. Nordbø.