Pr. 12. mars skal alle som har vært på reise i utlandet utenom Norden i hjemmekarantene. Her finner du oppdaterte pålegg hos folkehelseinstituttet (fhi.no)

Foto: unsplash.com

Dersom arbeidstaker er satt i karantene av hensyn til smittebegrensning, vil situasjonen i henhold til NAVs fortolkning kunne gi grunnlag for sykemelding og rett til sykepenger dersom vedkommende ikke kan arbeide. Dette innebærer at det løper arbeidsgiverperiode som normalt. NHO er i løpende dialog med NAV med hensyn til detaljene, og NAV oppdaterer sine sider fortløpende. 

Vi minner om at informasjon forløpende oppdateres hos NHO. Vi anbefaler derfor at man titter innom lenker ofte, for å se etter oppdaterte nyheter. Disse markeres med NY (og dato for publisering). Lenken https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/# anbefales.