I slutten av mars ble NBF oppmerksom på at det var nedsettende omtale av merkeverksteder på bildeler.no, eid av Norsk Bildelsenter AS. Helt konkret sto det: «Kundene er svært opptatt av å gjøre ting riktig på sin egen bil, mens det derimot kan gå litt «fort i svingene» på merkeverksteder da de aller fleste mekanikere har bonusbasert lønn.»


Foto: Pixabay.com

Det finnes ikke noe belegg for å hevde at det går fort i svingene hos merkeverkstedene. Som næringsorganisasjon for størstedelen av den seriøse bilbransjen i Norge, herunder rundt 70 % av merkeverkstedene, reagerte vi umiddelbart og krevde at Norsk Bildelsenter fjernet den nedsettende omtalen snarest. Som merkeverkstedenes organisasjon er det naturlig for NBF å forsvare bransjens interesser. Vi er opptatt av at bransjen skal omtales og behandles på en fair måte.

I denne saken var det snakk om en sterkt nedsettende påstand som er i strid med flere bestemmelser i markedsføringsloven, og derfor krenker merkeverkstedene som gruppe. Påstanden indikerte at merkeverkstedene ikke tar seg god nok tid i sitt arbeid, noe som åpenbart vil kunne få svært alvorlige konsekvenser. Det finnes ikke noe faktisk belegg for en slik påstand. Markedsføringsloven knesetter sannhetsprinsippet. Påstander fremsatt i markedsføringen skal være sanne, ellers er de villedende, og dermed forbudte.

I vårt brev til Norsk Bildelsenter påpekte vi dessuten en overtredelse av forbrukernes rettigheter etter markedsføringsloven. Det sto nemlig på samme hjemmeside at «du kan gjøre alt på din egen bil». I denne påstanden ligger en villedende utelatelse. Det var utelatt at alt arbeid på biler skal foretas forsvarlig og av kompetent person. Dette følger av forskrift om kjøretøyverksteder. En oppfordring til å gjøre alt arbeid på egen bil selv, er altså ikke riktig og er dessuten potensielt farlig.

Norsk Bildelsenter har endret sin hjemmeside i henhold til NBFs krav, og det skal de ha honnør for. NBF vil fortsette å følge med på hvordan bransjen omtales i media og markedsføring, og sørge for at medlemmenes interesser ivaretas.

2 Replies to “Aksepterer ikke nedsettende omtale av NBF-medlemmer”

  1. Bra reaksjon!
    På den annen side er det kanskje på tide med en debatt for å få til en presisering av Forskrift om kjøretøyverksteder, §1 annet ledd; «………………….skal foretas på forsvarlig måte av kompetent person.»
    Hvordan defineres en kompetent person!?

  2. Helt enig i at verkstedforskriften § 1 bør endres. Dette er noe NBF har spilt inn og følger opp når nå verkstedforskriften skal revideres. Så vi er på saken!

    Anna

Comments are closed.