Som leder med personalansvar må du forholde deg til mange problemstillinger i hverdagen. Et godt verktøy for å orientere deg i det arbeidsrettslige regelverket er NHOs egne arbeidsgiversider www.arbinn.no.

Arbeidshverdagen til våre medlemmer handler om mer enn biler inn og ut av salgshallen eller verkstedet. Det handler om ansettelser, organisering av driften, arbeidstakernes prestasjoner, sykefravær, oppfølgning av ansatte, arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, omstilling og nedbemanning mv.

Som medlem av NBF har bedriften også klare fordeler av medlemskapet i NHO. En av disse fordelene er nyttig informasjon og veiledning innenfor arbeidsrett og personalhåndtering på NHOs arbeidsgiversider www.arbinn.no. Denne informasjonen er presentert på en kortfattet og forståelig måte for medlemsbedriftene. Hvor godt du som arbeidsgiver håndterer slike prosesser kan være helt avgjørende for et lavt konfliktnivå og tilsvarende høyt trivselsnivå på arbeidsplassen. Som leder er det en god investering å gjøre deg kjent med innholdet på disse arbeidsgiversidene.

Her får du god veiledning i forbindelse med ansettelser, oppfølgning av ansatte i arbeidsforholdet og i forbindelse med avslutning av arbeidsforholdet. Du finner videre eksempler på maler for arbeidsavtaler, møteinnkallinger, oppsigelser, møtereferater og prosessbeskrivelser som er utarbeidet av ansatte i NHO-fellesskapet. På den måten er malenes innhold og form kvalitetssikret opp mot den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Invester i de ansatte og i selskapets drift ved å øke egen kunnskap om reglene i arbeidslivet og anbefalte prosesser for personalhåndtering!

Dersom dere som medlemsbedrift har behov for rådgivning i tariff- eller personalsaker, så kan dere også kontakte advokatene i NBF.