Tidligere i denne uken gikk Forbrukertilsynet ut med resultatet av en nylig gjennomført tilsynsaksjon. Tilsynet har sett på hvordan privatleasing av bil markedsføres på nett, og konkluderer med at 10 av 13 aktører bryter loven. NBF er enig i at dette er for dårlig.

Foto: Pexels.com

Lovbruddene Forbrukertilsynet sikter til gjelder markedsføringslovens krav til prisinformasjon. Prisinformasjon skal ikke være villedende. Dersom ikke den fulle prisen oppgis, er informasjonen villedende. Forbrukertilsynet påpekte at for mange aktører fokuserer på månedsleien og unnlater å angi startleie og etableringsgebyr, eventuelt at den fulle prisen ikke gis tilstrekkelig oppmerksomhet.

I 2014 ble Forbrukertilsynet og Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) enige om at det ved markedsføring av privatleasing av bil alltid skulle gis et priseksempel etter en bestemt formel:
Startleie/etabl. geb: XXXXX kr. Månedsleie: XXXXX kr og totalpris: XXXXX kr vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, kjørelengde: XXXXX km.

Dette priseksempelet er laget over samme lest som de representative priseksemplene som benyttes ved markedsføring av lån. Forbrukertilsynet (eller Forbrukerombudet, som tilsynet tidligere het) oppsummerte enigheten med Finfo i brev datert 5. juni 2014.

NBF oppfordrer alle sine medlemsbedrifter som markedsfører privatleasing av bil til å benytte ovenstående priseksempel i sin annonsering av privatleasing. Dette er det riktige å gjøre både fordi man da unngår sanksjoner fra Forbrukertilsynet, men også fordi det er god kundepleie å gi korrekte, fullstendige opplysninger om de produkter som markedsføres.

Når det gjelder priseksempler som skal brukes ved markedsføring av lån, sier Forbrukertilsynet i en veiledning at «det ikke vil være tilstrekkelig for å oppfylle kravene å oppgi det representative eksemplet “ett klikk unna”, ved bruk av såkalt «mouse over», eller ved å henvise til andre nettsteder, prislister el. Alle veiledningens eksempler lar seg benytte i medier med begrenset plass.» Det er grunn til å regne med at samme vurderinger vil bli gjort når det gjelder priseksempeler ved markedsføring av privatleasing.