Det finnes mange former for bedriftskultur og mange hevder at denne kulturen er avgjørende i forhold til bedriftenes prestasjoner. Finnes det noen oppskrift på vinnerkultur og hva er i så fall oppskriften på suksess?

Foto: pexels.com

Det finnes i dag både forskning og analyser som langt på vei konkluderer med hvilke kriterier som ligger til grunn for fremragende resultater og hvilken kultur som fremmer dette. De suksessrike bedriftene har mange fellestrekk og én av disse likhetene er blant annet medarbeidere som liker å prestere. 

Siden bedriftens kultur er avgjørende for bedriftens prestasjoner, så er det avgjørende å vite hvilken kultur som danner det beste grunnlaget for suksess. Er du ansvarlig for et verksted innenfor skade-/lakkbransjen bør det eksempelvis være svært relevant å få svar på hvilken kultur som fremmer suksess på ditt verksted? 

Tirsdag 2. april sørger NBF for at skade-/lakkbransjen får svar på dette spørsmålet, samt blir oppdatert på en rekke andre områder innenfor faget. Da arrangerer vi NBFs skade/lakkonferanse 2019, på Union Scene i Drammen.  

I tillegg til informasjon og kunnskap får du mulighet til å møte både bransjeleverandører og gode kollegaer.

Påmelding til årets viktigste begivenhet for skade/lakkbransjen finner du her!