Den 1. oktober 2018 trådte ny PKK-forskrift i kraft og som en del av den nye forskriften trådte ytterligere endringer i kraft 8. februar 2019. Her er noen ting det kan være verdt å vite i forbindelse med de nye reglene.

Byåsen videregående er i full gang med opplæring av kontrollører

Som kjent må både nye og kommende kontrollører gjennomføre grunnopplæring, og hvert femte år må de samme kontrollørene gjennomføre oppfriskningsopplæring for å beholde sin personlige godkjenning. Som NBF har informert om tidligere har vi og BIL vært opptatt av å sikre nok opplæringsressurser slik at bilbransjen får dekket sitt kompetansebehov, og i den forbindelse har vi etablert et samarbeid med Byåsen videregående skole.

Det har vært viktig for NBF og BIL å finne en seriøs og dyktig kursleverandør, med nok ressurser og kapasitet til å kunne tilby bilbransjen et konkurransedyktig kurstilbud. De to organisasjonene har stilt relativt høye krav til sin prefererte opplæringsinstitusjon og er svært godt fornøyde med valget av Byåsen videregående skole.

Det er derfor gledelig å nå kunne informere om at Byåsen er i full gang med å tilby opplæring til kontrollørene. Her finner du mer informasjon om opplæringstilbudet til Byåsen, samt kurspåmelding.

Ny kontrollinstruks og nytt regime for kontrollfrister

Fra 8. februar 2019 innføres ny kontrollinstruks, «versjon 3.0». Dette innebærer både nye- og reviderte kontrollpunkter, samt flere og mer konkrete mangelsmerknader. Nytt er også at kontrollorganet ved etterkontroll kan kvittere ut «forevisning for trafikkstasjon» dersom vilkår for mangelmerknad ikke lenger er tilstede.

I utgangspunktet skulle kontrollørene brukt ID-porten for signering ved innrapportering av hver kontrollseddel fra 8. februar. Dette er noe utsatt og vil etter all sannsynlighet komme på plass i alle innrapporteringsløsninger i løpet av våren 2019.

Etter 8. februar gjelder også nytt regime for kontrollfrister. Det betyr at dato for første gangs registrering styrer første PKK-frist, som innebærer at en personbil som eksempelvis blir førstegangsregistrert 1. mars 2019 har frist for første kontroll 1. mars 2023.

Frist for neste kontroll styres heretter av tidspunktet for når bilen sist var gjenstand for fullstendig kontroll. Dersom bilen i eksemplet gjennomgår fullstendig PKK 19. desember 2022 istedenfor 1. mars 2023 blir frist for neste kontroll 19. desember 2024.  I praksis kan PKK heretter tas så ofte som man ønsker.

Når må kontrollorganet være bevisst på habilitetsreglene?

Kontrollorganet må være bevisst på habilitetskravet i to tilfeller. Det er når kontrollorganet utfører periodisk kontroll på kjøretøy de selv eier eller på annen måte har råderett- eller vesentlig interesse i, og det er i tilfeller der teknisk leder eller kontrollør i kontrollorgan selv, eller deres nærstående, eier- eller råder over kjøretøyet som skal kontrolleres.

I begge disse tilfellene bør man legge merke til at forskriften sier kontrollorganet, og at dette bokstavelig talt er ment å gjelde selve kontrollorganet.

Den personlige habiliteten rammer altså kun de personene som tilhører selve kontrollorganet. En kontrollør kan altså kontrollere kjøretøy som tilsatte i andre avdelinger/enheter i virksomheten eier eller råder over. Dette gjelder uavhengig av om det er snakk om en virksomhet med flere avdelinger på en og samme lokasjon eller om det er snakk om flere, adskilte lokasjoner. Det er for eksempel ikke noe til hinder for at en kontrollør gjennomføre periodisk kontroll av kjøretøy tilhørende tilsatt i virksomhetens salgsavdeling.

Hei! Har du synspunkter på dette innlegget, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet. I de fleste sammenhenger vil det du skriver fremstå som mer troverdig og interessant dersom du bruker fullt navn. Vær saklig, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger, og husk at det du skriver kan bli lest av mange. Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane vil bli fjernet.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.