Mersalg er et kjent begrep i bilbransjenVi er inne i en tid der mange uttrykker bekymring for at en økt elbilbestand vil representere en nedgang i omsetningen på de mekaniske verkstedene, og i den forbindelse jobber mange mekaniske verksteder med å finne kompenserende tiltak. 

Foto: unsplash.com

Både varierende- og redusert omsetning forekommer også i bilskadebransjen og vi spør derfor hva bilskadeverkstedene kan gjøre for å kompensere for sviktende omsetning?

Mange i bilbransjen har i løpet av de siste årene utvidet sine forretningsområder ved å tilby smartrepair, og mange har tatt grep for å ta en større andel av bilglass-markedet tilbake til bilbransjen. 

I en tid der bilskadebransjen investerer tungt i kompetanse og utstyr, og der kostnadene stadig blir stadig høyere, er det viktig å sikre inntektene. 

NBF har tidligere fortalt om produktutviklingen som har skjedd spesielt innenfor lakk, og at nye produkter kan for mange bety bedre- og mer effektive prosesser. Nærmest på samme måte har det også skjedd en utstyrsutvikling som for mange bilskadeverksteder kan representere et mersalg. 

Kan bilskadeverkstedene gjøre investeringer som gjennom mersalg blir lønnsomme og kompenserer for sviktende omsetning? 

Svaret får du under NBFs skade/lakkonferanse 2019 tirsdag 2. april på Union Scene i Drammen. Der får du i tillegg kunnskap- og informasjon om andre relevante temaer innenfor området skade/lakk, samt mulighet til å møte både bransjeleverandører og gode kollegaer. 

Påmelding til årets viktigste begivenhet for skade/lakkbransjen finner du her!