Samarbeidet mellom skadebransjen og forsikringsselskapene reguleres gjennom samarbeidsavtaler som ofte består av både omfattende– og rigide avtalekrav.  

Hvordan bilskadeverkstedene oppfatter samarbeidet med det enkelte forsikringsselskap er vanligvis nokså varierende og i disse dager deler skadebransjen ut sine karakterer til det enkelte selskap.

Samarbeidsavtalene mellom skade- og forsikringsbransjen regulerer blant annet prosessen og betingelsene knyttet til de bilskadereparasjonene som forsikringsselskapene betaler. Hvor omfattende avtalekravene er og i hvilken grad innholdet detaljregulerer skadeverkstedet varierer nok fra selskap til selskap, og derfor oppleves samarbeidet med de forskjellige selskapene ulikt. 

De siste årene har man innhentet informasjon fra bilskadeverkstedene og kartlagt deres opplevde samarbeid med forsikringsselskapene. I tillegg til en høy svarprosent har svarene vært gjennomgående entydig og derfor må man kunne si at resultatene fra undersøkelsen gir et tydelig svar på hvilket forsikringsselskap som samarbeider best med skadebransjen, og hvilke som ikke gjør det. 

Hvilket forsikringsselskap har vært best å samarbeide med det siste året? 

Svaret får du under NBFs skade/lakkonferanse 2019 tirsdag 2. april på Union Scene i Drammen. Der får du i tillegg kunnskap- og informasjon om andre relevante temaer innenfor området skade/lakk, samt mulighet til å møte både bransjeleverandører og gode kollegaer. 

Påmelding til årets viktigste begivenhet for skade/lakkbransjen finner du her!