De fleste kundetvister finner sin løsning. Det er likevel ikke alltid sånn. Dersom du som forhandler eller verksted ikke får løst en konflikt med en forbrukerkunde, har bilbransjen et eget tvisteløsningsorgan som kan hjelpe deg.

Klagenemnda for bilsaker er en klagenemnd opprettet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) i samarbeid med bileierorganisasjonene KNA (Kongelig Norsk Automobilklubb), MA (Rusfri trafikk) og NAF (Norges Automobil-Forbund)

En klagenemnd er en uavhengig klageinstans med spesiell kompetanse på sitt fagområde, hvor formålet er å finne utenomrettslige løsninger. Rettergang er kostbart og tidkrevende, og bør så langt det er mulig unngås.

Fordelen med å kunne klage til en klagenemnd, er at saken behandles av personer med konkret kompetanse innen nemndas virkeområde. Klagenemndsbehandling vil også være langt rimeligere enn å bringe saken inn for domstolene.

Klagenemnda for bilsakers sammensetning og oppgave

I klagenemnda for bilsaker sitter seks medlemmer, tre fra bilbransjen og en fra hver av de tre bileierorganisasjonene. Felles for disse er at alle innehar lang erfaring fra bilbransjen. De har god bilteknisk kompetanse og omfattende bransjekunnskap.

Det er altså bileksperter som avgjør saken din. Det bør gjøre Klagenemnda for bilsaker til ditt første valg, dersom du må velge klageinstans.

I tillegg til nemndas medlemmer møter to faste advokater, en NBF-advokat og en advokat tilknyttet bileierorganisasjonene. Advokatenes rolle er å veilede i juridiske problemstillinger, samt nedtegne avgjørelsene nemnda kommer frem til.

Nemnda avgjør tvister mellom bilforhandler/verksted og forbrukerkunder, som er oppstått i kjølevannet av et bilsalg eller verkstedtjeneste. Klagesaksbehandlingen er skriftlig, og nemndas oppgave er å avgjøre saken på grunnlag av innsendte opplysninger. Begge parter bør derfor opplyse saken sin så godt som mulig, og oversende nemnda all den dokumentasjon som kan ha betydning for saken.

Nemndas avgjørelse er å anse som en uttalelsene. Denne er ikke rettslig bindene. Likevel blir uttalelsene som oftest fulgt av de involverte parter.

Hvordan klage saker inn til Klagenemnda for bilsaker

Dersom du ønsker å klage en sak inn for Klagenemnda for bilsaker, er det en forutsetning at forbrukerkunden har reklamert og at det er gitt endelig avslag i saken. Videre må dere være medlem i NBF, og forbrukeren må være medlem i en av de tre bilorganisasjonene. Unntak gjelder for kjøp av bruktbil. Da kreves ikke at forbrukeren er medlem i en bileierorganisasjon.

Selve klagen kan enkelt inngis ved å fylle ut et klageskjema som sendes til NBF. Klageskjema finner du på NBF’s hjemmeside, http://www.nbf.no.

Kunden kan også klage saken inn for Klagenemnda for bilsaker. Dette gjøres gjennom NAF, og eget klageskjema som er å finne på NAFs hjemmesider.

Klagegebyr er kr 500,- som betales direkte til Klagenemnda for bilsaker.

Klageretten til Klagenemnda for bilsaker er en klar fordel for NBF medlemmer. Muligheten for å la en uavhengig klageinstans tre inn og uttale seg i saker man selv ikke kommer noen vei, har en verdi i seg selv. Når Klagenemnda for bilsaker i tillegg består av kun bilkompetente aktører, der bilkunnskap er en forutsetning for å kunne fatte riktige avgjørelser, er nemnda et svært gunstig tilbud til NBF’s medlemmer.

Hei! Har du synspunkter på dette innlegget, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet. I de fleste sammenhenger vil det du skriver fremstå som mer troverdig og interessant dersom du bruker fullt navn. Vær saklig, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger, og husk at det du skriver kan bli lest av mange. Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane vil bli fjernet.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.