Det er nylig avklart at det ikke kreves at kontantsalg registreres i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften. Finansdepartementet har besluttet ikke å endre bestemmelsen nå. Dette innebærer at reglene om nytt kassasystem inntil videre ikke vil gjelde for de som utsteder kontantfakturaer ved salg. Departementet har uttalt at ordningen skal evalueres etter at reglene har virket over noe tid. NBF påpeker at det dermed er viktig å forsikre seg om at den kontantfakturaløsningen man har på plass i bedriften tilfredsstiller kravene i forskriften.

Finansdepartementet fastsatte enkelte endringer i bokføringsforskriften 14. desember 2018. Endringene trer i kraft 1. januar 2019. Endringene har blant annet sammenheng med endringer i kassasystemforskrifta, som er fastsatt av Skattedirektoratet. Den kom en viktig avklaring for bilbransjen. I høringen ble det foreslått å begrense unntaket for bruk av såkalt kontantfaktura, ved å slette den nye bestemmelsen i bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd. På bakgrunn av flere høringsinnspill har Finansdepartementet besluttet ikke å endre bestemmelsen nå. Departementet vil i stedet samle erfaring med hvordan unntaket benyttes og hvilke konsekvenser det får, og vil gjennomføre en evaluering etter at reglene har virket noe tid.

 Videre ble det vedtatt et unntak fra krav om utskrift av salgskvittering fra ubetjente automater, som drivstoff- og parkeringsautomater. Dette vil kunne redusere unødig papirbruk. Det ble også vedtatt at veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og eventuell annen tilgjengelig dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser.

NBF er tilfreds med at Finansdepartementer har tatt innspillene i høringen til etterretning og at det ikke blir noen endring i denne omgang og at kontantsalg ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften. NBF presiserer at det er viktig å kontrollere at løsningen er i samsvar med kravene i bokføringsforskriften.

NBF kommer tilbake med ytterligere informasjon om endringene i bokføringsforskriften fra 1. januar 2019 i kommende nyhetsbrev og på nbf.no.

Hei! Har du kommentarer og synspunkter på innlegget? Post dem her!

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.