Bilder er kraftfulle og verdifulle virkemidler. Bilder kan umiddelbart formidle det inntrykket eller den følelsen du vil få frem hos adressaten. Skulle du formidlet det samme ved bruk av ord, ville du måttet bruke mange ord, og du ville likevel ikke kunnet få frem det samme på like god måte. «Et bilde sier mer enn tusen ord», som det heter. Men er du sikker på at du har rett til å bruke akkurat det bildet du ønsker?

james-bold-291257-unsplash-resize
Foto: James Bold/unsplash.com

Lov og rett omkring bruk av fotografier i reklamen er tema for dette innlegget, som tar for seg noen av de viktigste juridiske fallgruvene man bør være oppmerksom på.

 Bruk av egne bilder

Dersom du fotograferer bildet selv eller engasjerer en fotograf til å ta bildet, har du i utgangspunktet retten på din side. Sørg for at fotografen vet hva bildet skal brukes til og aksepterer dette. Sørg også for at du ikke avbilder identifiserbare personer, for eksempel kunder eller ansatte, uten at de har gitt sitt samtykke til at bildet tas og hva det skal brukes til – og ikke bruk bildet til annet enn det som dekkes av samtykket. Dette er særlig tydelig når det bare er en person som avbildes, men også en mindre gruppe klart identifiserbare personer kan være beskyttet. Beskyttelsen følger av åndsverkslovens regel om retten til eget bilde samt regler om personvern. Avbildning av større grupper personer, for eksempel bilder fra åpningen av et nytt salgslokale, er likevel lov, så lenge bildet ikke brukes på krenkende måte.

Merk at kjente, offentlige personer har mindre vern enn andre personer. De må for eksempel finne seg i å bli avbildet når bildet av dem har aktuell og allmenn interesse. Noe annet gjelder imidlertid reklamebruk. Dette trenger ikke kjente, offentlige personer å finne seg i. Ofte vil de også ha markedsverdi som reklameobjekt, og bruk av deres bilder uten samtykke kan da i tillegg være et brudd på markedsføringslovens regler.

Bruk av andres bilder

Det kan være fristende å bruke et fint bilde man har kommet over. Tilgangen til bilder har blitt nærmest ubegrenset, særlig på internett. Kanskje en annen bilforhandler har tatt noen fine bilder av biler som du kan tenke deg å bruke? Da er det viktig å være oppmerksom på at bruk av andres bilder fra internett eller andre steder i utgangspunktet er forbudt. Eneretten til fotografiske åndsverk eller fotografiske bilder følger av åndsverkloven. Bruk krever samtykke og kreditering (det vil si angivelse av fotografen). For øvrig gjelder de samme restriksjoner som også gjelder om du bruker egne bilder, se ovenfor.

Det finnes billedbanker med bilder for mer eller mindre fri bruk. Les nøye gjennom vilkårene for bruk av bilder fra slike billedbanker.