Overskriften refererer til en fiktiv annonsetekst, men spørsmålet som reises her er likevel aktuelt; Kan dere som bilforhandler selge en gammel bruktbil til en kunde uten å ha noe ansvar for senere feil ved bilen?

Nei, helt uten ansvar kan dere aldri bli ved salg av bruktbil til kunde. Ved salg til næringskunde eller oppkjøper er det i stor grad avtalefrihet, men også i slike tilfeller vil et salg av bruktbil uten noe form for etterfølgende ansvar sannsynligvis kunne vurderes som en urimelig avtale. Å gjøre reklamasjonsfristene kortere eller begrense omfanget av ansvaret vil imidlertid være mulig ved avtale mellom næringsdrivende. Jeg går ikke nærmere inn på hvor grensen for avtalefriheten går i næringsforhold.

Ved salg til forbruker derimot vil dere minimum ha det ansvaret forbrukerkjøpsloven pålegger dere. Og forklaringen er at det i forbrukerkjøp ikke kan inngås avtaler som begrenser forbrukerens rett til å reklamere på bilen. Retten til å reklamere i inntil fem år etter kjøpet har kunden i medhold av forbrukerkjøpsloven og denne retten kan ikke avtales bort i forbindelse med kjøpet.

adult-automotive-blur-13861-websize.jpg
Foto: Pexels.com

Det man som forhandler kan gjøre, er å gi en riktig og ærlig beskrivelse av bilen med de feil og reparasjonsbehov som måtte foreligge, eks. i en tilstandsrapport. På denne måten reduserer dere kundens berettigede forventninger til bilen, slik at det skal mer til for at bilen anses mangelfull etter lovens regler. På bakgrunn av de opplysninger dere gir om bilen, så må faktisk kunden forvente en del feil på bilen og at det vil påløpe kostnader til reparasjoner.

Men, det hjelper likevel ikke at dere kaller en bil for reparasjonsobjekt for å bli ansvarsfri, hvis det ikke fremgår noe sted at bilen har flere feil som må repareres. Reparasjonsobjekt vil da ikke være en riktig beskrivelse av bilen. Dersom bilen etter deres gjennomgang ved innbytte ikke har noen feil og kunden betaler en pris tilsvarende markedspris på tilsvarende biler som ikke har feil, vil dette også komme i betraktning når man vurderer kundens berettigede forventninger til bilen.

Beskrivelsen av bilen må stemme overens med de faktiske forhold!

Så selv om dere selger en bil «som den er», som «rep.objekt» eller med lignende forbehold, så vil dere likevel kunne ha et ansvar dersom bilen er i dårligere stand enn forbruker kunne med rimelighet hadde grunn til å forvente tatt i betraktning forhold ved kjøpet. Det vil også foreligge en mangel ved bilen dersom dere har holdt tilbake opplysninger eller gitt direkte uriktige opplysninger om bilen – opplysninger som kunden kunne regne med å få i forbindelse med kjøpet.

Dere kan altså ikke fraskrive dere alt ansvar for bilen ved salg til en forbruker. At dere gir 3 måneders garanti innebærer ikke at ansvaret deres begrenses til kun disse tre månedene. Det må også vurderes hvorvidt bilen er mangelfull etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene juridisk rådgivning i konkrete saker.

One Reply to “«Gammel bruktbil selges rimelig uten garanti eller reklamasjonsrett …»”

Comments are closed.